Podujatia

Pozrite si záznam z odborných prednášok z XI. Novoročného reumatologického seminara,
ktorý sa konal začiatkom roka 2021 formou online vysielania.


Seminár sa konal pod záštitou doc. MUDr. Želmíry Macejovej, PhD., MPH, mim. prof.
z I. IK LF UPJŠ Košice za spoluúčasti spoločnosti MSD.POZRITE SI PREDNÁŠKY:prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
Obrovskobuněčná arteritida: diagnostika a léčba
doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof., MUDr. Mundher Abdulkareem Salman Aljubouri
Reumatologické paraneoplastické manifestácie
doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD.
Postavenie golimumabu v liečbe IMID
MUDr. Zlata Kmečová, PhD.
Čo očakávame od biologickej liečby - nielen z pohľadu lekára, ale aj pacienta (kazuistiky)
MUDr. Vanda Mlynáriková
Sjögrenov syndróm
MUDr. Ladislav Sopko, PhD.
Neutropenia ako možný prejav reumatologického ochorenia - diferenciálna diagnostika
MUDr. Juliana Gabzdilová, PhD.
Autoimunitné cytopénie z pohľadu interdisciplinárnej spolupráce
MUDr. Elizabeth Záňová PhD.
Biomarkery a reumatoidná artritída
MUDr. Danica Caisová
Intímny život telesne postihnutých pacientov

Archív prednášok
z minulých ročníkov

Pozrite si odborné videoprednášky z jubilejného
X. Novoročného reumatologického seminára


SK-NON-00497
Dátum vypracovania: august 2021