PodujatiaPomôžte nám svojím hlasovaním zhodnotiť, ktoré prednášky boli
najzaujímavejšie a najprínosnejšie pre Vašu klinickú prax.Prosím vyznačte maximálne tri prednášky
a kliknite na tlačítko nižšie, čím nám odošlete vaše hlasy21. januára 2021


22.januára 2021
Tešíme sa aj na vaše postrehy, poznámky a pripomienky k semináru,
ktoré nám pomôžu maximálne zlepšiť servis pre vás:SK-NON-00349
Dátum vypracovania: január 2021